Cenník

PREKLAD

Jazyková kombinácia a smer prekladuCena/normostrana*
Anglický jazyk → slovenský jazyk12 €
Slovenský jazyk → anglický jazyk16 €
Francúzsky jazyk → slovenský jazyk12 €
Slovenský jazyk → francúzsky jazyk16 €

V závislosti od okolností prekladu (napr. náročné formátovanie, práca počas víkendu a sviatkov, zlá kvalita zdrojového dodaného textu, mimoriadne odborný text, atď.) sa cena za normostranu môže zvýšiť.

*normostrana = 1800 znakov vrátane medzier

TLMOČENIE

TrvanieCena
Do 3 hodínštandardne 30 €/hodina*
Poldeň (4 hodiny)**80 – 120 €
Celý deň (8 hodín)**160 – 240 €

*v závislosti od okolností môže byť vyššia cena

**každá začatá hodina naviac = 20 €