CENNÍK

PREKLAD

Jazyková kombinácia a smer prekladu Cena/normostrana*
Anglický jazyk → slovenský jazyk 10 €
Slovenský jazyk → anglický jazyk 15 €
Francúzsky jazyk → slovenský jazyk 10 €
Slovenský jazyk → francúzsky jazyk 15 €

V závislosti od okolností prekladu (napr. náročné formátovanie, zlá kvalita zdrojového dodaného textu, mimoriadne odborný text, atď.) sa cena za normostranu môže zvýšiť.

*normostrana = 1800 znakov vrátane medzier

TLMOČENIE

Trvanie Cena
Do 3 hodín štandardne 30 €/hodina*
Poldeň (4 hodiny)** 150 €
Celý deň (8 hodín)** 300 €

*v závislosti od okolností môže byť vyššia cena

**každá začatá hodina naviac = 30 €