Služby

Prekladateľské a tlmočnícke služby z anglického a z francúzskeho jazyka.

Potrebujete preložiť text? Žiadny problém!

Vyhotovujem preklady v jazykovej kombinácii anglický jazyk – slovenský jazyk a francúzsky jazyk – slovenský jazyk. Ide o písomný preklad textov z tzv. východiskového alebo zdrojového jazyka (jazyk, v ktorom mi klient pošle text) do cieľového jazyka (jazyk, do ktorého text preložím). Ak napríklad klient potrebuje preložiť text z angličtiny do slovenčiny, zdrojovým jazykom bude angličtina a cieľovým slovenčina.

Hľadáte tlmočníka? Ste na správnej adrese!

Poskytujem tlmočenie pre anglický a francúzsky jazyk. Čo je to však tlmočenie a aké sú jeho druhy? Tlmočenie (ústny preklad) sa delí na konzekutívnesimultánne. V rámci každého existuje niekoľko druhov, preto uvediem len základnú charakteristiku najbežnejších foriem konzekutívneho a simultánneho tlmočenia.