Hľadáte tlmočníka? Ste na správnej adrese!

Tlmočenie – anglický jazyk – slovenský jazyk a francúzsky jazyk

Tlmočenie

Tlmočenie (ústny preklad) sa delí na konzekutívne a simultánne. V rámci každého existuje niekoľko druhov, preto uvediem len základnú charakteristiku najbežnejších foriem konzekutívneho a simultánneho tlmočenia.

Konzekutívne tlmočenie

Pri konzekutívnom tlmočení stojí tlmočník v blízkosti rečníka a prekladá (tlmočí) kratšie úseky rečníkovej výpovede, pričom si väčšinou robí poznámky nazývané tlmočnícky zápis (notácia). Chvíľu teda hovorí rečník a chvíľu tlmočník.

Simultánne tlmočenie

Pri simultánnom tlmočení však rečník a tlmočník rozprávajú (takmer) súčasne – rozdiel medzi ich výpoveďami sa nazýva dekaláž a je to len niekoľko sekúnd. Keď hovoríme o simultánnom tlmočení, máme často na mysli kabínové tlmočenie.
Na rozdiel od konzekutívneho tlmočenia nestojí tlmočník pri rečníkovi, ale sedí v tlmočníckej kabíne, v ktorej má potrebné zariadenie (tlmočnícky pult, mikrofón, slúchadlá). Pretlmočenú výpoveď počúvajú poslucháči cez tlmočnícke účastnícke prijímače prezývané staničky. Významným rozdielom je aj skutočnosť, že pri kabínovom tlmočení musia byť vždy prítomní dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú po istých časových úsekoch.

Šušotáž

Ďalším druhom simultánneho tlmočenia je tzv. šušotáž, ktorá si nevyžaduje technické vybavenie. Tlmočník totiž tlmočí šeptom pre jedného alebo viacero poslucháčov (max. štyroch), pričom je opäť dodržaný simultánny faktor.
Pre klientov

Čo by ste mali vedieť

Cena za tlmočenie

Cena za tlmočnícke služby závisí od dĺžky trvania tlmočenia. Ceny sú uvedené v cenníku v rámci troch kategórií, a to do 3 hodín, poldeň (4 hodiny) a deň (8 hodín). Za každú začatú hodinu naviac sa účtuje stanovený poplatok.

Čo najviac materiálov

Je dôležité, aby mi klient poskytol všetky relevantné materiály, ktoré má k dispozícii, a ktoré sa týkajú pripravovanej tlmočenej udalosti, napr. prezentácie, rečníkov prejav, poznámky, letáky, glosáre či iné podklady. Výsledkom je pozitívny vplyv na priebeh udalosti, keďže to umožňuje efektívnejšiu prípravu tlmočníka.

Úradné tlmočenie

Nie som úradný tlmočník.