Potrebujete preložiť text? Žiadny problém!

Preklad – anglický jazyk – slovenský jazyk a francúzsky jazyk

Preklad

Vyhotovenie prekladu

Vyhotovujem preklady v jazykovej kombinácii anglický jazyk – slovenský jazyk a francúzsky jazyk – slovenský jazyk. Ide o písomný preklad textov z tzv. východiskového alebo zdrojového jazyka (jazyk, v ktorom mi klient pošle text) do cieľového jazyka (jazyk, do ktorého text preložím). Ak napríklad klient potrebuje preložiť text z angličtiny do slovenčiny, zdrojovým jazykom bude angličtina a cieľovým slovenčina.

Cena za preklad

Cena prekladu závisí v prvom rade od rozsahu textu. Rozsah textu, ktorý sa prekladá, sa väčšinou určuje podľa počtu normostrán alebo podľa počtu slov. Normostrana je 1800 znakov vrátane medzier alebo 1500 znakov bez medzier a predstavuje približne 250 slov. Ja účtujem na zdrojovú normostranu. To znamená, že vypočítam, koľko normostrán má zdrojový text, ktorý mi poslal klient, a podľa stanovenej ceny za normostranu určím celkovú cenu za preklad.
Pre klientov

Čo by ste mali vedieť

Cena za normostranu

Ceny za normostranu sú uvedené v cenníku a závisia od smeru prekladu. Existujú však isté faktory, ktoré môžu mať vplyv na výslednú cenu prekladu, napr. náročné formátovanie, zlá kvalita zdrojového textu, mimoriadne odborný text, atď. V závislosti od daných faktorov môžu byť ceny vyššie.

Čo najviac informácií

Je tiež veľmi užitočné, ak mi klient môže poskytnúť o zdrojovom texte čo najviac informácií, napr. kto je autorom textu, aký je zámer autora, kedy a kde bol text napísaný a pre koho, komu je určený preklad a aká je jeho funkcia.

Úradný preklad

Nie som úradný prekladateľ, a teda vyhotovujem len bežné, nie úradné preklady.